Canolbwynt Sbwriel Cymunedol – Community Litter Hub

Canolbwynt Sbwriel Cymunedol – 

Mae offer casglu sbwriel cymunedol ar gael yn:

  • Gwallt gan Delyth, Tycroes
  • Fwyd Cyfleus yr Hendy.

Os hoffech chi ein helpu ni i gadw’n strydoedd a’n parciau yn lân, holwch aelod o staff.

Cefnogir y fenter hon gan Gyngor Cymuned Llanedi a Siop Fwyd Cyfleus yr Hendy. a Gwallt gan Delyth

Community Litter Hub – 

Community litter picking equipment is available at:

  • Gwallt gan Delyth, Tycroes
  • Hendy Convenience Stores

If you would like to help keep our streets and parks clean, please just ask a member of staff 

This initiative is supported by Llanedi Community Council and Hendy Convenience Stores/Gwallt gan Delyth 

Gweithdy Adnewyddu Pàs Bws/ Bus Pass Renewal Workshop

Do you need to renew your bus pass, but don’t have access to a computer?
We can help

Come along to:

Hendy Reading Room, Monday September 30th 9am-12pm

Tycroes RFC, Wednesday October 9th 9.30am-12pm

You will need to bring these with you:
• The long digit card number printed on the front of your green bus pass
• Your date of birth
• The postcode your current card is registered to
• Your national insurance number

PROSIECT PONTIO’R CENEDLAETHAU YR HENDY/ HENDY INTER-GENERATIONAL PROJECT

Bore Coffi am ddim Free Coffee Morning

Lleoliad/Venue : Ysgol Yr Hendy

Dydd Mercher,  Gorffennaf 17eg 10.30yb-11.30yb

Wednesday July 17th 10.30am-11.30am

Nid oes angen tocyn am y digwyddiad hyn sydd am ddim, ac a drefnir ar gyfer pobl hŷn yr ardal

This is a non-ticketed free event provided for senior citizens

Cefnogir y digwyddiad hwn gan  Gyngor Cymuned Llanedi a Ysgol Yr Hendy

This event is supported by Llanedi Community Council and Ysgol Yr Hendy