Cyfleusterau

Yr Ystafell Ddarllen/ Café Cymunedol, yr Hendy

Y Cyngor Cymuned sydd yn berchen ar Ystafell Ddarllen yr Hendy. Wedi’i adeiladu’n wreiddiol yn 1869 fel man lle y gallai gweithwyr ddarllen y papurau newydd lleol, datblygodd yn llyfrgell ar gyfer y pentref. Unwaith i’r llyfrgell gau, prynodd y Cyngor Cymuned yr adeilad ac, ers hynny, mae wedi’i ddatblygu i fod yn adnodd cymunedol.

Erbyn hyn mae’r adeilad yn gartref i Café Cymunedol (ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sadwrn) ac yn leoliad ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau hyfforddiant.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Cymunedol, ebostiwch LlanediCDO@gmail.com os gwelwch yn dda.

Neuadd y Pentref, Tycroes

Mae’r Cyngor Cymuned hefyd yn helpu cefnogi Neuadd Bentref Tycroes. Rheolir y neuadd gan bwyllgor o wirfoddolwyr, ac mae’n ganolbwynt ar gyfer digwyddiadau cymunedol ym mhentref Tycroes megis, er enghraifft, y Noson Win a Mins Peis Nadolig a gynhelir yn flynyddol. Rhwng 2011 a 2015 gwnaethpwyd gwaith adnewyddu yn y Neuadd ac ychwanegwyd estyniad er mwyn cynyddu’r nifer o ystafelloedd cyfarfod ac ychwanegu cegin at ddefnydd defnyddwyr y Neuadd. Gwnaethpwyd hyn gyda chymorth ariannol oddiwrth Gyngor Cymuned Llanedi, Cyngor Sir Caerfyrddin a Fferm Wynt y Betws.  

Mae’r Neuadd yn cynnwys gofod mawr ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus a dwy ystafell llai (yn addas ar gyfer 5 – 10 person). Mae croeso mawr i ddigwyddiadau megis partïon penblwydd a boreuau coffi.

I fwcio’r Neuadd, cysylltwch â Joan, yr ysgrifenyddes archebau, ar 01269 593573 os gwelwch yn dda.

Meysydd Chwarae a Pharciau

Mae’r Cyngor Cymuned yn gyfrifol am nifer o barciau a meysydd chwarae yn ein pentrefi. Mae’r rhain yn cynnwys:

Tycroes

  • Heol Brown, maes chwarae ac ardal chwarae aml-ddefnydd
  • Parc Coopers, maes chwarae
  • Parc Teras y Felin, maes chwarae

Yr Hendy

  • Parc yr Hendy, maes chwarae, ardal chwarae aml-ddefnydd a chae rygbi cartref Clwb Rygbi yr Hendy
  • Parc Bronallt, maes chwarae

Parc Llanedi

Mae’r mwyafrif ohonynt wedi’u huwchraddio’n ddiweddar, ac yn darparu amgylchedd ddiogel, llawn hwyl.

I’n helpu ni i gynnal a chadw’r offer, a wnewch chi rhoi gwybod i’r Clerc am unrhyw broblemau sy’n codi.

I wneud ymholiadau ynglyn â bwcio’r ardal chwarae aml-ddefnydd ym Mharc yr Hendy, cysylltwch â

daidoc@yahoo.co.uk, neu ffoniwch 07971026493, os gwelwch yn dda.