Aelodau a Datgan Buddiant

Ward Tycroes

Iain Barrett

Tycroes
iain_barrett@yahoo.co.uk 
Cadeirydd yr Is-Bwyllgor Datblygu Cymunedol
Datgan Buddiant: 
Ymlyniad Gwleidyddol: dim

Calum Higgins

07786 324499
Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi Cymru, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.
114 Tycroes Road
Tycroes
Ammanford
SA18 3NS
calumhiggins@hotmail.co.uk
Yn gweithio i Gyngor ar Bobeth
Datgan Buddiant: 
Aelod o Llafur Cymru
Aelod o’r Blaid Gydweithredol
Aelod o Gymdeithas y Ffabiaid
Aelod o Undeb y GMB
Aelod o Gymdeithas Yr Iaith
 
Aelodaeth / Cyflogaeth
Aelod o Gymdeithas Bargyfreithwyr Grays Inn
Aelod – Materion Cyhoeddus Cymru
Aelod o’r IWA (Institute of Welsh Affairs)
 
Grwpiau Lleol
Llywydd Elusen Cymorth Lleol/Local Aid Tycroes
Llywodraethwr Ysgol ar Ysgol Gynradd Sirol Tycroes – penodai yr Awdurdod Addysg Lleol
Cadeirydd a Thrysorydd Neuadd y Pentref, Tycroes

Ymlyniad Gwleidyddol: Y Blaid Lafur

Tina Marie Higgins

01269 591913
116 Penygarn Road, Tycroes, Ammanford, SA18 3PF
tina.penygam@hotmail.co.uk
Gwas Sifil – Swyddog Gweithredol yn y DVLA
Datgan Buddiant: 
Aelod o Gyngor Iechyd Cymunedol (CIC) Bwrdd Iechyd Hywel Dda
Gwirfoddolwr – Apwyntiad Cyhoeddus

Ymlyniad Gwleidyddol: Y Blaid Lafur

J. Lynne Griffiths

01269 592863
15 Tycroes Road, Tycroes, Ammanford, SA18 3QF
Datgan Buddiant:
Aelod o Fwrdd Gweithredol Cymdeithas y Deillion, Sir Gaerfyrddin
Aelod o Fwrdd yr Ymddiriedolwyr – Cyngor ar Bobeth, Sir Gaerfyrddin
Cadeirydd– Cymdeithas y Deillion, Rhydaman a’r Cylch
Aelod Oes o Undeb Unsain

Ymlyniad Gwleidyddol: Y Blaid Lafur

Geraint Rhys Jones

Tel:
geraint.r.jones@btinternet.com
Datgan Buddiant: 
Ymlyniad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Mike Nicholas

01269 594019 / 07949716809
84 Teglan Park, Tycroes, Ammanford, SA18 3PF
mikenicholas84@outlook.com
Swyddog Llywodareth Leol – wedi ymddeol
Datgan Buddiant: 
Ymlyniad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Eifion Phillips

07971 258335
40 Penygarn Road, Tycroes, Ammanford, Carmarthenshire, SA183PB
Tycroes@aol.com
Datgan Buddiant: 
Ymlyniad Gwleidyddol: dim

Ward Hendy / Fforest

Berrian D Davies

07792 814940
12 Heol Caerfyrddin, Fforest, Hendy, Pontardulais, Swansea, SA4 0TX
bdavies545@aol.com
Datgan Buddiant: 
Ymlyniad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Neville Arthur Cellan Davies

01792883928
50 Heol Llanedi, Fforest, Hendy, SA4 0YW
cellan8@hotmail.com
Datgan Buddiant: 
Ymlyniad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Allan Evans

Rhif ffon/phone number
01792  676926
Symudol/mobile. 07989 610214
Y Fenai
3A Heol Bronallt
Hendy
Pontarddulais
SA4 0UB
wahevans@yahoo.co.uk
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid
Datgan Buddiant: 
Is-Gadeirydd – Bwrdd Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Hendy
Ymlyniad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Byron Evans

01792 882320 / 07775 945259
40 Carmarthen Road, Pontardulais, SA4 0TU
r_bryon_evans@hotmail.com
Aelod o’r Pwyllgor Cyllid
Meddyg – wedi ymddeol
Datgan Buddiant: 
Ymgynghorydd Meddygol rhan-amser
Y Gwasanaeth Tribiwnlys
Y Weinyddiaeth Gyfiawnder
Llywodraethwr – Ysgol Gynradd yr Hendy

Ymlyniad Gwleidyddol: Annibynnol

Stuart Evans

12 Heol Llwynbedw, Yr Hendy, SA4 0XJ
Datgan Buddiant: 
Ymlyniad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Geraint Price

pricegeraint791@yahoo.com
Datgan Buddiant: 
Ymlyniad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Gareth B Thomas

01792 882569 / 07800 580999
Fferm Goitre Fach, Hendy, Pontardulais, Swansea, SA4 0YA
goitrefach@yahoo.com
Hunan-Gyflogedig – Ffarmwr – Tirfeddiannwr
Datgan Buddiant: 
ynghorydd Sir (y Pwyllgor Cynllunio, y Pwyllgor Safonau, Craffu Cymunedol, y Fforwm Wledig)
Cadeirydd , Bwrdd Llywodraethu Ysgol yr Hendy
Cadeirydd, Bwrdd Llywodraethu Ysgol Gyfun Y Strade
Is-Gadeirydd, Ysgol Feithrin yr Hendy

Ymlyniad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward Llanedi

Emyr Davies

01792 882560
Ty Canol, Llanedi, Pontarddulais, Swansea, SA4 0YU
emyrdavies@hotmail.co.uk
Datgan Buddiant: 
Ymlyniad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Datgan Buddiant 2018/2019