Prosiectau a Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr yw enaid cymunedau iach. Os oes gennych amser sbâr i gynnig i brosiect cymunedol bydden ni’n falch iawn i glywed.

Mae eisoes gennym gyfleoedd i chi i:

  • Ymuno â Grŵp Casglu Sbwriel Cymunedol Llanedi
  • Ymuno â Chylch Cyfeillgarwch Llanedi
  • Ymuno â Fforwm Cymunedol yr Hendy

Llwybr Natur Newydd – Galw am Wirfoddolwyr!

Gallwn hefyd helpu cefnogi grwpiau gwirfoddol newydd.

Am ragor o wybodaeth, neu i wneud ymholiadau ynghylch gwirfoddoli yn lleol, cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Cymunedol ar 0786 2218066 neu ebostiwch LlanediCDO@gmail.com os gwelwch yn dda.

Gallwch hefyd gofrestru fel gwirfoddolwr gyda CAVS http://www.cavs.org.uk/volunteer-centre/registration-forms