Prosiectau a Gwirfoddoli

CANOLFAN GYMUNEDOL YR HENDY – CYNLLUNIAU

‘Rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod y Cyngor Cymuned wedi derbyn cyllid i newid defnydd a datblygu’r hen Glwb Criced, a’i droi yn adnodd cymunedol. Mae’r ymgynghoriadau cymunedol, a gynhaliwyd dros nifer o flynyddoedd, wedi dangos bod angen y fath gyfleuster.


Disgwylir y bydd y gwaith yn dechrau ar y safle yn y dyfodol agos. Am ragor o wybodaeth, ebost Llanedicdo@gmail.com;

Mehefin 2020

Cynlluniau Pensaer

Allanol 1

Allanol 2

Tufewnol 1

Tufewnol 2

LLWYBR NATUR NEWYDD

GWIRFODDOLI

Gwirfoddolwyr yw enaid cymunedau iach. Os oes gennych amser sbâr i gynnig i brosiect cymunedol bydden ni’n falch iawn i glywed.

Mae eisoes gennym gyfleoedd i chi i:

Gallwn hefyd helpu cefnogi grwpiau gwirfoddol newydd.

  • Ymuno â Grŵp Casglu Sbwriel Cymunedol Llanedi
  • Ymuno â Chylch Cyfeillgarwch Llanedi
  • Ymuno â Fforwm Cymunedol yr Hendy

Am ragor o wybodaeth, neu i wneud ymholiadau ynghylch gwirfoddoli yn lleol, ebostiwch LlanediCDO@gmail.com os gwelwch yn dda.

Gallwch hefyd gofrestru fel gwirfoddolwr gyda CAVS http://www.cavs.org.uk/volunteer-centre/registration-forms