Cysylltwch â

David Davies (Clerc)

Ferm Cwmffrwd
Heol Llandeilo
Glanaman
SA18 2DZ

07971026493

daidoc@yahoo.co.uk