Datblygu Cymunedol


Mae Cyngor Cymuned Llanedi wedi’i ymrwymo i wella bywydau pob un o’n preswylwyr. I helpu ni i wneud hyn ‘rydym wedi llunio cynlluniau cymunedol, a chyflogi Swyddog Datblygu Cymunedol Llanedi; mae rôl y Swyddog yn cynnwys datblygu gwell ffyrdd o rannu gwybodaeth gyda’r cymunedau, cefnogi grwpiau lleol i adnabod prosiectau a grantiau, ymgysylltu yn gyffredinol gyda’r cyhoedd, cwrdd â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a gweithio tuag at gyfleuster cymunedol newydd yn yr Hendy.

Mae’r prosiectau sy’n cael eu cefnogi gan y Cyngor Cymuned yn cynnwys:

• Yr holl fannau chwarae yn Llanedi, Tycroes a’r Hendy
• Yr ardaloedd chwarae aml-ddefnyd ymhob cymuned
• Y grŵp casglu sbwriel cymunedol
• Goleuadau’r Nadolig yn y dair cymuned
• Cylch Cyfeillgarwch Llanedi
• Basgedi crog Llanedi
• Neuadd yr Eglwys, Llanedi
• Neuadd Gymunedol Tycroes
• Sgwâr, cloc ac arddangosfeydd blodau Tycroes
• Prosiect Pontio’r Cenedlaethau yr Hendy
• Fforwm yr Hendy
• Ystafell Ddarllen/ café cymunedol yr Hendy
• Grantiau i grwpiau cymunedol
• Gwobr Terry


‘Rydym yn awyddus i gefnogi datblygu grwpiau cymunedol newydd. Mae croeso i unrhyw un sydd â syniadau i ebost LlanediCDO@gmail.com

CYSYLLTWCH Â
David Davies (Clerc)
Fferm Cwmffrwd
Heol Llandeilo
Glanaman
SA18 2DZ
07971026493
daidoc@yahoo.co.uk