Cyfarfodydd a Chofnodion y Cyngor


Mae’r Cyngor Llawn yn cyfarfod ar ddydd Mercher cyntaf y mis am 6.30 yh (ag eithrio ym mis Awst). Mae hefyd gan y Cyngor nifer o bwyllgorau a fydd yn cyfarfod pan fod angen gwenud hynny. Mae croeso i aelodau’r cyhoedd fynychu holl gyfarfodydd y Cyngor. Bydd rhaid i unrhywun sydd am annerch y Cyngor gysylltu â’r Clerc cyn unrhyw gyfarfod.

Rhestr Cyfarfodydd 2019-20

 • Cyfarfod Blynyddol y Cyngor, Mai 1af Tycroes
 • Ailgynnull Cyfarfod Blynyddol y Cyngor, Mai 8fed Yr Hendy
 • Cyfarfod y Pwyllgor Cyllid ac Archwilio i drafod y Cyfrifon Blynyddol
 • Cyfarfod y Cyngor, Mehefin 5ed Tycroes
 • Cyfarfod y Cyngor, Gorffennaf 10fed Yr Hendy
 • Cyfarfod y Cyngor, Medi 4ydd Tycroes
 • Cyfarfod y Pwyllgor Cyllid ac Archwilio i drafod Rheoli Risg
 • Cyfarfod y Cyngor, Hydref 2il Yr Hendy
 • Cyfarfod y Cyngor, Tachwedd 6ed Tycroes
 • Cyfarfod y Pwyllgor Cyllid ac Archwilio i drafod y Gyllideb
 • Cyfarfod y Cyngor, Rhagfyr 4ydd Yr Hendy
 • 2020
 • Cyfarfod y Cyngor, Ionawr 8fed 2020 Llanedi
 • Cyfarfod y Cyngor, Chwefror 14eg 2020 Yr Hendy
 • Cyfarfod y Cyngor, Mawrth 4ydd Llanedi
 • Cyfarfod y Cyngor, Ebrill 1af Tycroes

Trefn y Cyfarfodydd

13/2/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
8/1/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
4/12/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/11/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
2/10/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
4/9/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
10/7/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/6/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
10/5/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/6/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
8/5/2019              Cliciwch yma i weld yr Agenda
1/5/2019       Cliciwch yma i weld yr Agenda
3/4/2019     Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/3/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/2/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
17/1/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/12/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
7/11/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
3/10/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/9/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
4/7/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/6/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
9/5/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
2/5/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda

Cofnodion y Cyfarfodydd, 2018/2019

Cliciwch yma, os gwelwch yn dda, i weld cofnodion y cyfarfodydd (PDF). Nodwch, os gwelwch yn dda, bod angen cadarnhau’r cofnodion cyn eu lanlwytho. Bydd hyn yn digwydd yng nghyfarfod nesaf y Cyngor.

Rhagfyr 17eg 2019
Rhagfyr 4ydd 2019
Tachwedd 6ed 2019
Hydref 2il 2019
Medi 4ydd 2019
Gorffennaf 10fed 2019
Mehefin 5ed 2019
Mai 8fed 2019
Mai 1af 2019
Ebrill 3ydd 2019
Mawrth 6ed 2019
Chwefror 6ed 2019
Ionawr 17eg 2019
Rhagfyr 5ed 2018
Tachwedd 7fed 2018
Hydref 3ydd 2018
Medi 12fed 2018
Gorfennaff 4ydd 2018
Mehefin 6ed 2018
Mai 9fed 2018