Cyfarfodydd a Chofnodion y Cyngor


Mae’r Cyngor Llawn yn cyfarfod ar ddydd Mercher cyntaf y mis am 6.30 yh (ag eithrio ym mis Awst). Mae hefyd gan y Cyngor nifer o bwyllgorau a fydd yn cyfarfod pan fod angen gwenud hynny. Mae croeso i aelodau’r cyhoedd fynychu holl gyfarfodydd y Cyngor. Bydd rhaid i unrhywun sydd am annerch y Cyngor gysylltu â’r Clerc cyn unrhyw gyfarfod.

Rhestr Cyfarfodydd 2021

Cyfarfodydd y Cyngor – Covid 19

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda firws Corona, mae cyfarfodydd arferol y Cyngor wedi’u hatal. Er mwyn galluogi’r Cyngor i barhau â busnes arferol mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020. Mae’r ddeddfwriaeth hon yn disodli’r ddeddfwriaeth arferol ynghylch busnes y Cyngor ac yn galluogi Cynghorau i gynnal cyfarfodydd ar-lein i amddiffyn Cynghorwyr ac aelodau’r cyhoedd.

Er mwyn galluogi aelodau’r cyhoedd i weld cyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol ar-lein, bydd angen gwneud cais i’r Clerc er mwyn e-bostio cod a fydd yn caniatáu mynediad i weld y cyfarfod. Gellir cysylltu trwy e-bostio David Davies ar daidoc@yahoo.co.uk neu ffonio 07971 026493 cyn y cyfarfod.

Trefn y Cyfarfodydd

1/6/2022Cliciwch yma i weld yr agenda
Gweithredoedd
11/5/2022Cliciwch yma i weld yr agenda
Gweithredoedd
6/4/2022Cilciwch yma i weld yr agenda
Gweithredoedd
2/3/2022 Cliciwch yma i weld yr agenda
Gweithredoedd
28/2/2022Cliciwch yma i weld yr agenda
9/2/2022Cliciwch yma i weld yr agenda
Gweithredoedd
17/1/2022Cliciwch yma i weld yr agenda
12/1/2022Cliciwch yma i weld yr agenda
5/1/2022Cliciwch yma i weld yr Agenda
Gweithredoedd
4/1/2022Cliciwch yma i weld yr Agenda
Gweithredoedd
16/12/2021Cliciwch yma i weld yr Agenda
1/12/2021Cliciwch yma i weld yr Agenda
Gweithredoedd
30/11/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda
3/11/2021Cliciwch yma i weld yr Agenda
Gweithredoedd
6/10/21Cliciwch yma i weld yr Agenda
Gweithredoedd
1/9/21Cliciwch yma i weld yr Agenda
7/7/21Cliciwch yma i weld yr Agenda
29/6/21Cliciwch yma i weld yr Agenda
14/6/21Cliciwch yma i weld yr Agenda
2/6/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda
12/5/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
12/5/2021 Cyfarfod Blynyddol Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
14/4/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
7/4/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
10/3/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
3/3/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
3/2/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
6/1/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
2/12/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
24/11/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
5/11/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
4/11/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
7/10/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
25/9/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
2/9/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
1/7/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
30/6/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
24/6/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
17/6/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
3/6/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
1/6/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
13/5/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/5/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
4/3/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
13/2/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
8/1/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
4/12/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/11/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
2/10/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
4/9/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
10/7/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/6/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
10/5/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/6/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
8/5/2019              Cliciwch yma i weld yr Agenda
1/5/2019       Cliciwch yma i weld yr Agenda
3/4/2019     Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/3/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/2/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
17/1/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/12/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
7/11/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
3/10/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/9/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
4/7/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/6/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
9/5/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
2/5/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda

Cofnodion y Cyfarfodydd

Cliciwch yma, os gwelwch yn dda, i weld cofnodion y cyfarfodydd (PDF). Nodwch, os gwelwch yn dda, bod angen cadarnhau’r cofnodion cyn eu lanlwytho. Bydd hyn yn digwydd yng nghyfarfod nesaf y Cyngor.

Mai 11ed 2022
Ebrill 6ed 2022
Mawrth 2ain 2022
Chwefror 11ed 2022
Chwefror 9ed 2022
Ionawr 17fed 2022
Ionawr 12ed 2022
Ionawr 5ed 2022
Ionawr 4ydd 2022
Rhagfyr 16ed 2021
Rhagfyr 1af 2021
Cyfarfod Cyllid Tachwedd 30ydd 2021
Cyfarfod TG Tachwedd 30ydd 2021
Tachwedd 3ydd 2021
Hydref 6eg 2021
Medi 1ain 2021
Gorfennaf 7eg 2021
Mehefin 29eg 2021
Mehefin 14eg 2021
Mehefin 2ain 2021
Mai 12feg 2021
Mai 12feg 2021
Ebrill 14eg 2021
Ebrill 7ain 2021
Mawrth 22ain 2021
Mawrth 10fed 2021
Mawrth 3ydd 2021
Chwefror 18fed 2021
Chwefror 3ydd 2021
Ionawr 6ed 2021
Rhagfyr 2il 2020
Tachwedd 24ain 2020
Tachwedd 5ed 2020
Tachwedd 4ain 2020
Hydref 7ain 2020
Medi 25ain 2020
Medi 2il 2020
Gorffennaf 22ain 2020
Gorffennaf 1af 2020
Mehefin 30ain 2020
Mehefin 24ain 2020
Mehefin 17eg 2020
Mehefin 3ydd 2020
Mehefin 1af
Mai 13eg 2020
Mai 6eg 2020
Mawrth 4ydd 2020
Chwefror 27fed
Chwefror 13ydd
Ionawr 22ain 2020
Ionawr 8fed 2020
Rhagfyr 17eg 2019
Rhagfyr 4ydd 2019
Tachwedd 6ed 2019
Hydref 2il 2019
Medi 4ydd 2019
Gorffennaf 10fed 2019
Mehefin 5ed 2019
Mai 8fed 2019
Mai 1af 2019
Ebrill 3ydd 2019
Mawrth 6ed 2019
Chwefror 6ed 2019
Ionawr 17eg 2019
Rhagfyr 5ed 2018
Tachwedd 7fed 2018
Hydref 3ydd 2018
Medi 12fed 2018
Gorfennaff 4ydd 2018
Mehefin 6ed 2018
Mai 9fed 2018