GWEITHGAREDDAU TYMOR HANNER AM DDIM! FREE HALF TERM ACTIVITIES!

Mae Cyngor Cymuned Llanedi yn cynnal gweithgareddau hanner tymor hwyliog mewn partneriaeth â’r Tîm Cymunedau Actif.

Mae’r gweithgareddau hyn AM DDIM, a byddant yn ddwyieithog, ar agor i blant ym mlwyddyn ysgol 3 i 6

Dydd Llun 10 – 3pm yn Ysgol Tycroes

Dydd Mawrth 10 – 3pm yn Ysgol Tycroes

Dydd Mercher 10 – 3pm yn Ysgol Hendy

Bydd sesiynau aml-chwaraeon yn cael eu cynnal trwy gydol y dydd, a ddarperir gan staff cymwys sydd wedi derbyn datgeliad gwell gan y System Gwahardd Datgelu.

Gofynnwn i bob plentyn ddod â dillad addas a chot law. Disgwylir i’r plant ddod â’u cinio pecyn eu hunain a digon o ddŵr.

Mae lleoedd yn gyfyngedig, a byddant yn cael eu cadw ar sail y cyntaf i’r felin. Mae ffurflenni wedi mynd allan trwy’r ysgolion. Fel arall e-bostiwch llanedicdo@gmail.com

Llanedi Community Council are hosting fun half term activities in partnership with the Actif Communities Team.

These FREE activities, which will be bilingual, are open to children in school year 3 to 6. Monday 10 – 3pm at Tycroes School

Tuesday 10 – 3pm at Tycroes School

Wednesday 10 – 3pm at Hendy School

There will be multisport sessions running throughout the day, delivered by qualified staff who have received an enhanced disclosure by the Disclosure Barring System.

We ask that all children bring suitable clothing and a raincoat. The children are expected to bring their own packed lunch and plenty of water.

Places are limited, and will be reserved on a first come, first served basis. Forms have gone out through schools . Alternatively email llanedicdo@gmail.com