Canolbwynt Sbwriel Cymunedol – Community Litter Hub

Canolbwynt Sbwriel Cymunedol – 

Mae offer casglu sbwriel cymunedol ar gael yn:

  • Gwallt gan Delyth, Tycroes
  • Fwyd Cyfleus yr Hendy.

Os hoffech chi ein helpu ni i gadw’n strydoedd a’n parciau yn lân, holwch aelod o staff.

Cefnogir y fenter hon gan Gyngor Cymuned Llanedi a Siop Fwyd Cyfleus yr Hendy. a Gwallt gan Delyth

Community Litter Hub – 

Community litter picking equipment is available at:

  • Gwallt gan Delyth, Tycroes
  • Hendy Convenience Stores

If you would like to help keep our streets and parks clean, please just ask a member of staff 

This initiative is supported by Llanedi Community Council and Hendy Convenience Stores/Gwallt gan Delyth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.