Apel Nadolig – Christmas Appeal


A wyddoch fod gwir angen cymorth ar gannoedd o deuluoedd Sir Gaerfyrddin y Nadolig hwn?

Did you know there are hundreds of Carmarthenshire families that are in desperate need of help this Christmas?

Pa fath o anrhegion ydym ni’n chwilio amdanynt?

Rydym yn chwilio am anrhegion ar gyfer pob oedran; o fabanod 18 mis oed i fyny at bobl ifanc yn eu harddegau. Byddem yn ddiolchgar pe na fyddech yn lapio’r anrhegion oherwydd byddant yn cael eu dosbarthu gan y tîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio ochr yn ochr â’r teuluoedd.

Mae croeso ichi gyfrannu papur lapio, sisyrnau a selotep ar gyfer y gwirfoddolwyr.

A fyddech cystal â rhoi eich anrheg erbyn 1af Rhagfyr – Tycroes RFC neu yr Ystafell Ddarllen ffonio 01267 246657

What kind of gifts we are looking for?

We are looking at gifts for all ages; babies from 18 months up to teenagers. We would appreciate if you do not wrap your donated gifts for they will be allocated by the team of volunteers who work alongside the families.

Please feel free to donate gift wrap, scissors and sellotape for the volunteers.

Please donate your gift by December 1st – at Tycroes RFC or the Reading Room, Hendy or by phoning 01267 246657

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.