Diweddariad/Update: Goleuadau Nadolig Llanedi/ Llanedi Christmas Lights

Dydd Gwener, Tachwedd 29ain ● 6.00yh. Cynnau goleuadau Llanedi i gyfeiliant côr plant Ysgol Gynradd Llanedi. Dathliadau yn Tafarn y Deri i ddilyn

Friday November 29th ● 6.00pm. Llanedi’s lights will be lit to the accompaniment of Llanedi Primary School children’s choir. Festivities at Tafarn y Deri to follow.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.