PROSIECT PONTIO’R CENEDLAETHAU YR HENDY/ HENDY INTER-GENERATIONAL PROJECT

Bore Coffi am ddim Free Coffee Morning

Lleoliad/Venue : Ysgol Yr Hendy

Dydd Mercher,  Gorffennaf 17eg 10.30yb-11.30yb

Wednesday July 17th 10.30am-11.30am

Nid oes angen tocyn am y digwyddiad hyn sydd am ddim, ac a drefnir ar gyfer pobl hŷn yr ardal

This is a non-ticketed free event provided for senior citizens

Cefnogir y digwyddiad hwn gan  Gyngor Cymuned Llanedi a Ysgol Yr Hendy

This event is supported by Llanedi Community Council and Ysgol Yr Hendy