Cyfarfodydd a Chofnodion y Cyngor


Mae’r Cyngor Llawn yn cyfarfod ar ddydd Mercher cyntaf y mis am 6.30 yh (ag eithrio ym mis Awst). Mae hefyd gan y Cyngor nifer o bwyllgorau a fydd yn cyfarfod pan fod angen gwenud hynny. Mae croeso i aelodau’r cyhoedd fynychu holl gyfarfodydd y Cyngor. Bydd rhaid i unrhywun sydd am annerch y Cyngor gysylltu â’r Clerc cyn unrhyw gyfarfod.

Rhestr Cyfarfodydd 2020

Cyfarfodydd y Cyngor – Covid 19

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda firws Corona, mae cyfarfodydd arferol y Cyngor wedi’u hatal. Er mwyn galluogi’r Cyngor i barhau â busnes arferol mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020. Mae’r ddeddfwriaeth hon yn disodli’r ddeddfwriaeth arferol ynghylch busnes y Cyngor ac yn galluogi Cynghorau i gynnal cyfarfodydd ar-lein i amddiffyn Cynghorwyr ac aelodau’r cyhoedd.

Er mwyn galluogi aelodau’r cyhoedd i weld cyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol ar-lein, bydd angen gwneud cais i’r Clerc er mwyn e-bostio cod a fydd yn caniatáu mynediad i weld y cyfarfod. Gellir cysylltu trwy e-bostio David Davies ar daidoc@yahoo.co.uk neu ffonio 07971 026493 cyn y cyfarfod.

Trefn y Cyfarfodydd

14/4/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
7/4/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
10/3/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
3/3/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
3/2/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
6/1/2021 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
2/12/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
24/11/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
5/11/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
4/11/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
7/10/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
25/9/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
2/9/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
1/7/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
30/6/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda Zoom
24/6/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
17/6/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
3/6/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
1/6/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
13/5/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/5/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
4/3/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
13/2/2020 Cliciwch yma i weld yr Agenda
8/1/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
4/12/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/11/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
2/10/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
4/9/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
10/7/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/6/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
10/5/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/6/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
8/5/2019              Cliciwch yma i weld yr Agenda
1/5/2019       Cliciwch yma i weld yr Agenda
3/4/2019     Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/3/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/2/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
17/1/2019 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/12/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
7/11/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
3/10/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
5/9/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
4/7/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
6/6/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
9/5/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda
2/5/2018 Cliciwch yma i weld yr Agenda

Cofnodion y Cyfarfodydd

Cliciwch yma, os gwelwch yn dda, i weld cofnodion y cyfarfodydd (PDF). Nodwch, os gwelwch yn dda, bod angen cadarnhau’r cofnodion cyn eu lanlwytho. Bydd hyn yn digwydd yng nghyfarfod nesaf y Cyngor.

Mawrth 22ain 2021
Mawrth 10fed 2021
Mawrth 3ydd 2021
Chwefror 18fed 2021
Chwefror 3ydd 2021
Ionawr 6ed 2021
Rhagfyr 2il 2020
Tachwedd 24ain 2020
Tachwedd 5ed 2020
Tachwedd 4ain 2020
Hydref 7ain 2020
Medi 25ain 2020
Medi 2il 2020
Gorffennaf 22ain 2020
Gorffennaf 1af 2020
Mehefin 30ain 2020
Mehefin 24ain 2020
Mehefin 17eg 2020
Mehefin 3ydd 2020
Mehefin 1af
Mai 13eg 2020
Mai 6eg 2020
Mawrth 4ydd 2020
Chwefror 27fed
Chwefror 13ydd
Ionawr 22ain 2020
Ionawr 8fed 2020
Rhagfyr 17eg 2019
Rhagfyr 4ydd 2019
Tachwedd 6ed 2019
Hydref 2il 2019
Medi 4ydd 2019
Gorffennaf 10fed 2019
Mehefin 5ed 2019
Mai 8fed 2019
Mai 1af 2019
Ebrill 3ydd 2019
Mawrth 6ed 2019
Chwefror 6ed 2019
Ionawr 17eg 2019
Rhagfyr 5ed 2018
Tachwedd 7fed 2018
Hydref 3ydd 2018
Medi 12fed 2018
Gorfennaff 4ydd 2018
Mehefin 6ed 2018
Mai 9fed 2018